วันที่ 2-4 กันยายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวย และศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2-4 กันยายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวย และศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และ ตั้งศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคล ณ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และ ตั้งศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคล ณ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี  ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และตั้งศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นที่สักการะบูชาของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ...
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนพ.สสจ.นนทบุรี พร้อมคณะ มาติดตามการพัฒนา ECS คุณภาพและการจัด New Normal ER ของ รพ.บางกรวย

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนพ.สสจ.นนทบุรี พร้อมคณะ มาติดตามการพัฒนา ECS คุณภาพและการจัด New Normal ER ของ รพ.บางกรวย

วันที่ 16 มิถนายน 2563 นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนพ.สสจ.นนทบุรี (ดูแลงานการแพทย์ฉุกเฉิน) นำคณะกรรมการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพระดับจังหวัด ประกอบด้วย นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทย์ฯชลประทาน พญ.จันทิรา แก้วสัมฤทธิ์ ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน...
วันที่ 27 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวย ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 27 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวย ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดบริเวณจอดรถหน้าตึกแผนไทย/หน้าสสอ./ใต้ตึก ภายในตึกแพทย์แผนไทย และบริเวณ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาตรวจเยี่ยม รพ.บางกรวย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาตรวจเยี่ยม รพ.บางกรวย

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และ  นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย...