คลินิกทันตกรรม รพ.บางกรวย ในเวลาราชการ

  • รับคนไข้ทั่วไป ตรวจฟัน อุุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย และคนไข้นัดเฉพาะทาง

ช่วงเช้า    :    หยิบบัตรคิว 32 คน (ปิดรับคิว 11:00 น.)

ช่วงบ่าย   :    หยิบบัตรคิว 4 คน (ปิดรับคิว 14:00 น.)

–    หากต้องการอุดฟันหรือขูดหินปูนจะได้รับการนัดหมายเพื่อทำการรักษาครั้งต่อไป

คลินิกทันตกรรม รพ.บางกรวย นอกเวลาราชการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้บริการ ดังนี้

  1. คนไข้นัดเฉพาะทาง
  2. คนไข้นัดทั่วไป อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน
  3. คนไข้ทั่วไป 3 คน (โดยรับบัตรคิวที่ห้องทันตกรรม เปิดให้รับบัตรคิว 15:30 น.)

* สิทธิ์เบิกได้ เบิกจ่ายตรง อปท. กทม. รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
* สิทธิ์บัตรทองต้องชำระเงินเอง
* สิทธิ์ประกันสังคม 900 บาทต่อปี

** (ค่าบริการนอกเวลาราชการ 60 บาท เบิกไม่ได้)

☎  โทร. 0-2447-1999 ต่อ 2000 2020