คลินิกทันตกรรม รพ.บางกรวย ในเวลาราชการ

  • รับคนไข้ทั่วไป ตรวจและถอนฟัน

ช่วงเช้า    :    หยิบบัตรคิว 16 คน (ปิดรับคิว 11:00 น.)

ช่วงบ่าย   :    หยิบบัตรคิว 6 คน (ปิดรับคิว 14:00 น.)

–    หากต้องการอุดฟันหรือขูดหินปูนจะได้รับการนัดหมายเพื่อทำการรักษาครั้งต่อไป

คลินิกทันตกรรม รพ.บางกรวย นอกเวลาราชการ
เปิดให้บริการวัน อังคาร, พุธ และพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้บริการ ดังนี้

  1. คนไข้เฉพาะทางฟันปลอม โรคเหงือก จัดฟัน
  2. คนไข้นัดทั่วไป อุด ขูด ถอน
  3. คนไข้ทั่วไป หยิบบัตรคิว 6 คน (รับคิว 16:00-18:30 น.)

* สิทธิ์เบิกได้ เบิกจ่ายตรง อปท. กทม. รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

* สิทธิ์ประกันสังคม 900 บาทต่อปี

** (ค่าบริการนอกเวลาราชการ 60 บาท เบิกไม่ได้)

☎  โทร. 0-2447-5582-3 ต่อ 146, 149

รายชื่อแพทย์

1.ทพญ.ดุลยรัตน์  โถวประเสริฐ

2.ทพ.ปภินวิช  วิพัฒนบวรวงศ์

3.ทพญ.ศศิมาส  อ่ำครองธรรม

4.ทพญ.ณัฏฐ์ธยาน์  ลิ้มเจริญ