1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบคุณ คุณวีชัย สิงกถลาเมฆและครอบครัว, คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต คุณวิลาวัณย์ เวศย์ชวลิต และครอบครัว  ทางโรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบคุณ คุณวีชัย สิงกถลาเมฆและครอบครัว, คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต คุณวิลาวัณย์ เวศย์ชวลิต และครอบครัว ทางโรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอบคุณโครงการหมอริทช่วยโควิด ที่ส่งมอบ 1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 300 เครื่อง 2.ถ่ายAAA แพคละ 60 ก้อน จำนวน 3 แพค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรักษา แบบ Home Isolation

ขอบคุณโครงการหมอริทช่วยโควิด ที่ส่งมอบ 1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 300 เครื่อง 2.ถ่ายAAA แพคละ 60 ก้อน จำนวน 3 แพค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรักษา แบบ Home Isolation