ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565 New 30/3/2566 ดาวน์โหลด 2. ประกาศ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565 New 30/3/2566 ดาวน์โหลด 3. ประกาศ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565  New 30/3/2566...
รับสมัครงาน 2566

รับสมัครงาน 2566

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) New 20/11/2566 ดาวน์โหลด 2. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ New 3/11/2566 ดาวน์โหลด 3. ประกาศ...
รับสมัครงาน 2566

ประกาศรับสมัคร-ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New...
รับสมัครงาน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) New...
รับสมัครงาน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New...