ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) New...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New...
ประกาศผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565

ประกาศผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 2. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565  New ดาวน์โหลด 1. ประกาศ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565  New ดาวน์โหลด 3. ประกาศ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565  New ดาวน์โหลด...
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. เวลา 8.30 – 15.30 น. ผ่าน QR Code และแจ้งงานการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย New ดาวน์โหลด...
1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบคุณ คุณวีชัย สิงกถลาเมฆและครอบครัว, คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต คุณวิลาวัณย์ เวศย์ชวลิต และครอบครัว  ทางโรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบคุณ คุณวีชัย สิงกถลาเมฆและครอบครัว, คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต คุณวิลาวัณย์ เวศย์ชวลิต และครอบครัว ทางโรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้