ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศ โรงพยาบาลบางกรวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566   New 29/3/2567 ดาวน์โหลด 2. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566   5/1/2567 ดาวน์โหลด 3. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565 30/3/2566 ดาวน์โหลด 4. ประกาศ...
รับสมัครงาน 2567

รับสมัครงาน 2567

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ New 5/06/2567 ดาวน์โหลด 2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง...
รับสมัครงาน 2567

ประกาศรับสมัคร-ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New...
รับสมัครงาน 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) New...
รับสมัครงาน 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New...