ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563  07/05/2563 ดาวน์โหลด 2. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ...
คณะกรรมการบริหาร รพ.บางกรวย ทำการตรวจวิเคราะห์จัดองค์ประกอบร่างกายก่อนเข้าประชุม

คณะกรรมการบริหาร รพ.บางกรวย ทำการตรวจวิเคราะห์จัดองค์ประกอบร่างกายก่อนเข้าประชุม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์จัดองค์ประกอบร่างกาย ก่อนเข้าประชุมเพื่อตอบสนองนโยบาย Smart Look...
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางกรวย จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางกรวย จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางกรวย จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาล และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายบริการ...