โรงพยาบาลบางกรวยรับใบรับรองระบบบริการคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA. ) ประจำปี 2563

โรงพยาบาลบางกรวยรับใบรับรองระบบบริการคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA. ) ประจำปี 2563

วันทีี 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. โรงพยาบาลบางกรวยรับใบรับรองระบบบริการคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA. ) ประจำปี 2563 จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ.ห้องแกรนไดมอนด์ อิมแพค ฟอรั่ม...
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด 2. ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบเดือน ตุลาคม 2563...
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวย เลือกตั้ง ผู้แทน พกส. และกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวย เลือกตั้ง ผู้แทน พกส. และกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวยเลือกตั้ง ผู้แทน พกส.และกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. 📝เลือกตั้งคือหน้าที่…เลือกคนดี เลือกคนที่ตั้งใจ...