ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ New ดาวน์โหลด ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์...
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์-พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พกส. New...
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 New...
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณ​สุข ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน​ช่วยเหลือ​คนไข้​และเจ้าพนักงานพัสดุ

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณ​สุข ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน​ช่วยเหลือ​คนไข้​และเจ้าพนักงานพัสดุ New...
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่ง นักรังสี

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่ง นักรังสี New...
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ New...