21 พฤษภาคม 2564 ขอขอบพระคุณ มูลนิธิบริษัทเวิร์คพอยท์จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อมอบเป็นกำลังใจ ให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางกรวย ในช่วงสถานการณ์ covid 19 รับ มอบโดยนายแพทย์พงษ์นรินทร์ เหล็กกล้า โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

21 พฤษภาคม 2564 ขอขอบพระคุณ มูลนิธิบริษัทเวิร์คพอยท์จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อมอบเป็นกำลังใจ ให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางกรวย ในช่วงสถานการณ์ covid 19 รับ มอบโดยนายแพทย์พงษ์นรินทร์ เหล็กกล้า โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

20 พฤษภาคม 2564 ขอขอบพระคุณ นายพันธวัช, นางภัทราพร และด.ช.พัฒนพันธุ์ ศรีสูงเนินและ นายเศวต, นางจีรวัฒน์, นายอชิรวิทย์ และดช.วชิรวิทย์ บูรณะจันทร์ มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มจำนวน 200 ชุดให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

20 พฤษภาคม 2564 ขอขอบพระคุณ นายพันธวัช, นางภัทราพร และด.ช.พัฒนพันธุ์ ศรีสูงเนินและ นายเศวต, นางจีรวัฒน์, นายอชิรวิทย์ และดช.วชิรวิทย์ บูรณะจันทร์ มอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มจำนวน 200 ชุดให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

19 พ.ค.64 ขอขอบพระคุณ พลเอกนพดล และ คุณหญิงพรนภัส วรรธโนทัย มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท อาหารกล่อง จำนวน 210 กล่องและไอศกรีม จำนวน 200 ถ้วย ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย  เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน รับมอบโดย นายแพทย์ ไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์ โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

19 พ.ค.64 ขอขอบพระคุณ พลเอกนพดล และ คุณหญิงพรนภัส วรรธโนทัย มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท อาหารกล่อง จำนวน 210 กล่องและไอศกรีม จำนวน 200 ถ้วย ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน รับมอบโดย นายแพทย์ ไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์ โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

17 พค. 64 ขอขอบพระคุณ คุณแจ๊ส ชวนชื่น-คุณแจง (ภรรยา) มอบบะหมี่ลูกชิ้นปลา 200 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

17 พค. 64 ขอขอบพระคุณ คุณแจ๊ส ชวนชื่น-คุณแจง (ภรรยา) มอบบะหมี่ลูกชิ้นปลา 200 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ อ.โอม คุณ Satapat Worawitwattana ceo Secretohom และเพื่อนๆ ที่ช่วยสนับสนุนชุดปฏิบัติการออกรับผู้ป่วยโควิด ของเจ้าหน้าที่ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคและภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ สาธุ🙏

ขอขอบคุณ อ.โอม คุณ Satapat Worawitwattana ceo Secretohom และเพื่อนๆ ที่ช่วยสนับสนุนชุดปฏิบัติการออกรับผู้ป่วยโควิด ของเจ้าหน้าที่ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคและภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ สาธุ🙏