6 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณจิ๊ก ที่นำก๋วยเตี๋ยวและอาหารกล่อง จากสยาม จำนวน 100 ชุด มาให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

6 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณจิ๊ก ที่นำก๋วยเตี๋ยวและอาหารกล่อง จากสยาม จำนวน 100 ชุด มาให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

2 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณลาวัลย์อัคราวัลย์ และครอบครัว คุณองอาจ จรูญรุ่งทวี และครอบครัว คุณจริยา สิริบุญยัง และครอบครัว คุณสมฤดี แสงโต และครอบครัว คุณศิรินทิพย์ อุตมาวัฒนา และครอบครัว ร่วมมอบอาหารและผลไม้ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวโรงพยาบาลบางกรวย

2 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณลาวัลย์อัคราวัลย์ และครอบครัว คุณองอาจ จรูญรุ่งทวี และครอบครัว คุณจริยา สิริบุญยัง และครอบครัว คุณสมฤดี แสงโต และครอบครัว คุณศิรินทิพย์ อุตมาวัฒนา และครอบครัว ร่วมมอบอาหารและผลไม้ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวโรงพยาบาลบางกรวย

28 เมษายน 2564 ขอขอบคุณ คุณวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ และคณะ ช่วยสนับสนุนจัดเต็นท์ 1 หลัง มาติดตั้งที่รพ.บางกรวย เพื่อให้บริการต่อประชาชนที่มารับบริการ ตั้งแต่ 29 เม.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64 โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ.โอกาสนี้

28 เมษายน 2564 ขอขอบคุณ คุณวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ และคณะ ช่วยสนับสนุนจัดเต็นท์ 1 หลัง มาติดตั้งที่รพ.บางกรวย เพื่อให้บริการต่อประชาชนที่มารับบริการ ตั้งแต่ 29 เม.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64 โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ.โอกาสนี้

5 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ บริจาคสนับสนุน เพื่อซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ น้ำยาฉีดพ่นเพื่ออบฆ่าเชื้อในรถรับ-ส่งผู้ป่วย Covid -19 จำนวน 8,400 บาท ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

5 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ บริจาคสนับสนุน เพื่อซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ น้ำยาฉีดพ่นเพื่ออบฆ่าเชื้อในรถรับ-ส่งผู้ป่วย Covid -19 จำนวน 8,400 บาท ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ