ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ New...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครพกส. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ New...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กรกฎาคม

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กรกฎาคม New...
ประกาศ / คำสั่ง ของโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปี 2565

ประกาศ / คำสั่ง ของโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปี 2565

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศ โรงพยาบาลบางกรวย แจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายเตียงของหน่วยบริการสุขภาพ New 29/06/2022 ดาวน์โหลด 2. ประกาศ โรงพยาบาลบางกรวย ข้าราชการดีเด่น ดีมาก 24/06/2022 ดาวน์โหลด 3. ประกาศ ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...