ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566  New ดาวน์โหลด
2. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด
3. ประกาศ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด
4. ประกาศ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด