ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศ โรงพยาบาลบางกรวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566   New 29/3/2567 ดาวน์โหลด 2. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566   5/1/2567 ดาวน์โหลด 3. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565 30/3/2566 ดาวน์โหลด 4. ประกาศ...
รับสมัครงาน 2566

รับสมัครงาน 2566

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  New 07/03/2567 ดาวน์โหลด 2. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New 07/03/2567 ดาวน์โหลด 3....
รับสมัครงาน 2566

ประกาศรับสมัคร-ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New...
รับสมัครงาน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) New...
รับสมัครงาน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) New...
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566  New ดาวน์โหลด 2. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 3. ประกาศ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 4. ประกาศ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565  ...