วัคซีนโควิด-19

วัคซีนโควิด-19

💉🦠อัพเดท!! ความเคลื่อนไหววัคซีนโควิด-19 ในระดับนานาชาติ 🇧🇷 บราซิล   เผย วัคซีนโควิด-19 CoronaVac ของ Sinovac อยู่ระหว่างการทดสอบเฟส 3 พบมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรค และลดการป่วยที่ต้องมาพบแพทย์ ด้ ร้อยละ 78 🇳🇴 นอร์เวย์   เตือน...
ประกันสังคมมาตรา 39 มีสิทธิอะไรบ้าง

ประกันสังคมมาตรา 39 มีสิทธิอะไรบ้าง

ประกันสังคม มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม แต่ยังต้องการคงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของประกันสังคมไว้ มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ระบุว่า...
ทำบัตรทองที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ทำบัตรทองที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

บัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพ  เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากเมื่อคุณต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ เพราะจะช่วยยืนยันว่าคุณมีสิทธิประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งการผ่าตัด การฝากครรภ์...
สิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

สิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้

สิทธิประกันสังคม เป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคม หลักๆ มีอยู่...