ประกาศผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566

ประกาศผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566  New ดาวน์โหลด 2. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 3. ประกาศ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565   ดาวน์โหลด 4. ประกาศ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565  ...
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. เวลา 8.30 – 15.30 น. ผ่าน QR Code และแจ้งงานการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย New ดาวน์โหลด...
1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบคุณ คุณวีชัย สิงกถลาเมฆและครอบครัว, คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต คุณวิลาวัณย์ เวศย์ชวลิต และครอบครัว  ทางโรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบคุณ คุณวีชัย สิงกถลาเมฆและครอบครัว, คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต คุณวิลาวัณย์ เวศย์ชวลิต และครอบครัว ทางโรงพยาบาลบางกรวยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ประกาศผู้ได้รับรางวัล ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศฯ

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน (sexual exploitation, abuse, and harassment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  New ดาวน์โหลด...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป New ดาวน์โหลด...