ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/2567 ดาวน์โหลด
2. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/2567 ดาวน์โหลด
3. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/2567 ดาวน์โหลด
4. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบดิจิตอลของผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/2567 ดาวน์โหลด
5. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/2567 ดาวน์โหลด
6. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/2567 ดาวน์โหลด
7. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/2567 ดาวน์โหลด
8. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/3/2567 ดาวน์โหลด
9. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/3/2567 ดาวน์โหลด
10. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 8/3/2567 ดาวน์โหลด
11 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนับ Test โรงพยาบาลบางกรวยปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/2/2567 ดาวน์โหลด
12. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและตรวจเลือด โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2566 ดาวน์โหลด
13. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนับ Test โรงพยาบาลบางกรวยปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2566 ดาวน์โหลด
14. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนับ Test โรงพยาบาลบางกรวยปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2566 ดาวน์โหลด
15. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและตรวจเลือด โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ
๒๕๖๗-๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2566 ดาวน์โหลด
16. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/10/2566 ดาวน์โหลด
17. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๙.๖o kWp สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/10/2566 ดาวน์โหลด
11. ประกาศจังหวัตนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี แต่งตั้วคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 4/10/2566 ดาวน์โหลด
12. ประกาศจังหวัตนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/10/2566 ดาวน์โหลด
13. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ อโรม่า HD-๑๒๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/10/2566 ดาวน์โหลด
14. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/10/2566 ดาวน์โหลด
15. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/10/2566 ดาวน์โหลด
16. เรื่องแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ 2567 27/09/2566 ดาวน์โหลด
17. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาโรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2566 ดาวน์โหลด
18. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๙.๖o kWp สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2566 ดาวน์โหลด
19. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2566 ดาวน์โหลด
20. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/09/2566 ดาวน์โหลด
21. ประกาศ จังหวัตนนหนุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัตร้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 8/09/2566 ดาวน์โหลด
22. ประกาศ จังหวัตนนหนุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัตร้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 8/09/2566 ดาวน์โหลด
23. ประกาศ จังหวัตนนหนุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัตร้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 8/09/2566 ดาวน์โหลด

 

หน้า >>     1     2     3     4