ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

scan

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 15/09/2565 ดาวน์โหลด
2. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่ผนวกแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 15/09/2565 ดาวน์โหลด
3. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2565 ดาวน์โหลด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 06/05/2565 ดาวน์โหลด
5. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางกรวย 28/02/2565 ดาวน์โหลด
6. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนทบุรี 18/02/2565 ดาวน์โหลด
7. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 16/12/2564 ดาวน์โหลด
8. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70%) 09/06/2564 ดาวน์โหลด
9. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด 20%) 09/06/2564 ดาวน์โหลด
10. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด 20%) จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 ดาวน์โหลด
11. ประกาศ ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28/05/2564 ดาวน์โหลด
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและตรวจเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2564 ดาวน์โหลด
13. ประกาศจังหวัดนนทบุรีเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ(งบเงินกู้โควิด2019)ประจำปีงบประมาณ 2564 11/05/2564 ดาวน์โหลด
14. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2564 ดาวน์โหลด
15. ประกาศ ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2564 ดาวน์โหลด
16. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและตรวจเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2564 ดาวน์โหลด
17. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2564 ดาวน์โหลด
18. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ (งบค่าเสื่อม 20%) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2564 ดาวน์โหลด
19. ประกาศ ร่างประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและตรวจเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2564 ดาวน์โหลด
20. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ (งบค่าเสื่อม 20% ปี 63) 05/03/2564 ดาวน์โหลด
21. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/02/2564 ดาวน์โหลด
22. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 04/02/2564 ดาวน์โหลด
23. ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบค่าเสื่อม 10%) 02/02/2564 ดาวน์โหลด
24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 01/02/2564 ดาวน์โหลด
25. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/01/2564 ดาวน์โหลด
26. ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 จัดซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/12/2563 ดาวน์โหลด
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบลงทุน 2564) 15/12/2563 ดาวน์โหลด
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม ประจำปีงบประมาณ 2564 25/11/2563 ดาวน์โหลด
29. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 ดาวน์โหลด
30. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2564 11/11/2563 ดาวน์โหลด
31. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมประจำปีงบประมาณ 2564 2/11/2563 ดาวน์โหลด
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2564 28/10/2563 ดาวน์โหลด
33. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม ประจำปีงบประมาณ 2564 20/10/2563 ดาวน์โหลด
34. ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 20/10/2563 ดาวน์โหลด
35. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 24/09/2563 ดาวน์โหลด
36. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564 23/09/2563 ดาวน์โหลด
37. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2563 ดาวน์โหลด
38. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (งบลงทุนปี 63) สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
39. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (งบลงทุนปี 63) สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
40. ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563 07/05/2563 ดาวน์โหลด
41. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 07/05/2563 ดาวน์โหลด
42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2563 ดาวน์โหลด
43. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (งบลงทุนปี 2563) สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 ดาวน์โหลด
44. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 08/04/2563 ดาวน์โหลด
45. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 08/04/2563 ดาวน์โหลด
46. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 ดาวน์โหลด
47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23/03/2563 ดาวน์โหลด
48. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 ดาวน์โหลด
49. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 05/03/2563 ดาวน์โหลด
50. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่งพับได้ บรรจุพร้อมใช้ (PC60AD) จำนวน 300 กล่อง สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/02/2563 ดาวน์โหลด
51. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26/02/2563 ดาวน์โหลด

 

หน้า >>     1     2