ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และ  นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มาตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางกรวย