การรับบริจาค

9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ ศิลปิน-นักร้อง คุณป๊ายปาย โอริโอ้ สังกัดสิงห์มิวสิค ที่มอบอาหารและผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ ศิลปิน-นักร้อง คุณป๊ายปาย โอริโอ้ สังกัดสิงห์มิวสิค ที่มอบอาหารและผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คุณ ธภัทรธิดา มานพ (เพื่อนน้องพลอย งานผู้ป่วยใน) มอบน้ำดื่มเครื่องดื่ม และมาม่า คัพโจ๊ก ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คุณ ธภัทรธิดา มานพ (เพื่อนน้องพลอย งานผู้ป่วยใน) มอบน้ำดื่มเครื่องดื่ม และมาม่า คัพโจ๊ก ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
9 พ.ค.64 ขอขอบคุณ ร้านบังไอติม ที่มอบไอติม จำนวน 60 ชุด และร้าน คุณแป๊ว เกียกกาย มอบหอยทอด & ผัดไทย จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  รพ.บางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พ.ค.64 ขอขอบคุณ ร้านบังไอติม ที่มอบไอติม จำนวน 60 ชุด และร้าน คุณแป๊ว เกียกกาย มอบหอยทอด & ผัดไทย จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
9 พฤษภาคม 60 ขอขอบคุณ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ห้างซ็นทรัลเวสเกต ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 60 ขอขอบคุณ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ห้างซ็นทรัลเวสเกต ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more