การรับบริจาค

2 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณลาวัลย์อัคราวัลย์ และครอบครัว คุณองอาจ จรูญรุ่งทวี และครอบครัว คุณจริยา สิริบุญยัง และครอบครัว คุณสมฤดี แสงโต และครอบครัว คุณศิรินทิพย์ อุตมาวัฒนา และครอบครัว ร่วมมอบอาหารและผลไม้ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวโรงพยาบาลบางกรวย

2 พ.ค.64 ขอขอบคุณ คุณลาวัลย์อัคราวัลย์ และครอบครัว คุณองอาจ จรูญรุ่งทวี และครอบครัว คุณจริยา สิริบุญยัง และครอบครัว คุณสมฤดี แสงโต และครอบครัว คุณศิรินทิพย์ อุตมาวัฒนา และครอบครัว ร่วมมอบอาหารและผลไม้ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวโรงพยาบาลบางกรวย

read more
28 เมษายน 2564 ขอขอบคุณ คุณวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ และคณะ ช่วยสนับสนุนจัดเต็นท์ 1 หลัง มาติดตั้งที่รพ.บางกรวย เพื่อให้บริการต่อประชาชนที่มารับบริการ ตั้งแต่ 29 เม.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64 โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ.โอกาสนี้

28 เมษายน 2564 ขอขอบคุณ คุณวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ และคณะ ช่วยสนับสนุนจัดเต็นท์ 1 หลัง มาติดตั้งที่รพ.บางกรวย เพื่อให้บริการต่อประชาชนที่มารับบริการ ตั้งแต่ 29 เม.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64 โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ.โอกาสนี้

read more
ขอขอบคุณ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ที่สนับสนุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.บางกรวย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยดังนี้ PPE / หน้ากากอนามัย /N95 /ถุงมือ ถุงคลุมเท้าที่สวมกับชุด /ภาพระบายสี 1 ชุด โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ที่สนับสนุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.บางกรวย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยดังนี้ PPE / หน้ากากอนามัย /N95 /ถุงมือ ถุงคลุมเท้าที่สวมกับชุด /ภาพระบายสี 1 ชุด โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

read more
ขอบพระคุณท่านนายอำเภอ นครชัยศรี คุณวริศธิ์นันย์ เสือทอง – คุณจันทร์จิรัฐธ์ เสือทอง และครอบครัว มอบเค้กกล้วยหอม เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 65 ชิ้น โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณท่านนายอำเภอ นครชัยศรี คุณวริศธิ์นันย์ เสือทอง – คุณจันทร์จิรัฐธ์ เสือทอง และครอบครัว มอบเค้กกล้วยหอม เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 65 ชิ้น โรงพยาบาลบางกรวยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
ขอขอบคุณ คุณอมาวศรี ยิ่งธนพิบูลย์ ผู้บริจาค อาหารกล่อง จำนวน 500 กล่อง โดยมีดารา-นักแสดง คุณ จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ และคณะเดินทางนำมามอบ ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้

ขอขอบคุณ คุณอมาวศรี ยิ่งธนพิบูลย์ ผู้บริจาค อาหารกล่อง จำนวน 500 กล่อง โดยมีดารา-นักแสดง คุณ จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ และคณะเดินทางนำมามอบ ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้

read more
ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์ สสจ.นนทบุรี เป็นผู้แทนมอบ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ดังนี้  1 .เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์ สสจ.นนทบุรี เป็นผู้แทนมอบ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ดังนี้ 1 .เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

read more