เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

ให้บริการการดูแลรักษา บริการด้านการรักษา ดังนี้ :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
  • อุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ
  • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

เปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา  08.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎  02-4475582-3