วันที่ 16 มิถนายน 2563 นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนพ.สสจ.นนทบุรี (ดูแลงานการแพทย์ฉุกเฉิน) นำคณะกรรมการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพระดับจังหวัด ประกอบด้วย นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทย์ฯชลประทาน พญ.จันทิรา แก้วสัมฤทธิ์ ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.พระนั่งเกล้า หัวหน้า ER, หัวหน้า EMS, หัวหน้าศูนย์ Refer, รพ.พระนั่งเกล้า, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.บางใหญ่ และ กลุ่มงาน NCD สสจ.นนทบุรี มาเยี่ยมเสริมพลังพลัง รพ.บางกรวย เพื่อติดตามการพัฒนา ECS คุณภาพและการจัดบริการรูปแบบ New Normal ER ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19