วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลบางกรวย ได้ทำการจัดตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตามนโยบายของ สสจ. ปี 2563