โรงพยาบาลบางกรวย

ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ควร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
1. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กเล็ก อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมองผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
5. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
6. ผู้สูงอายุ ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
7. ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (>100 กก./ BMI>35 kg/m²) กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวต้องอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,3,7,8,9,10 ตำบลวัดชลอ

 

           

ขอเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงมารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี
ณ ชั้น 5 โรงพยาบาลบางกรวย
ทุกวันอังคาร และ พุธ ของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
*นำสำเนาบัตรประชาชนของท่านมาด้วยวันที่มารับบริการ*
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-4475582-3 ต่อ 201, 209