ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลบางกรวย

เลขที่ 44 หมู่ 8 ถนนบางกรวย – จงถนอม

ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 11130

☎  โทร. 0-2447-1999