บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 550,000 บาท วันที่ 25 เมษายน 2562