บริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 100,000 บาท วันที่ 20 สิงหาคม 2562