รายการ ดาวน์โหลด
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ วันที่ 30 เมษายน 2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด