คุณปิยะ  โรจนเพียรสถิต  กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ มอบเงินสนับสนุน เพื่อนำไปจัดสรรสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส “Covid-19”

คุณปิยะ โรจนเพียรสถิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ มอบเงินสนับสนุน เพื่อนำไปจัดสรรสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส “Covid-19”

ผู้มีอุปการะคุณร่วมสมทบทุน บริจาคอุปกรณ์ ทางการแพทย์  สิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ สำหรับการรักษา โรคติดเชื้อไวรัส “Covid-19”

ผู้มีอุปการะคุณร่วมสมทบทุน บริจาคอุปกรณ์ ทางการแพทย์  สิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ สำหรับการรักษา โรคติดเชื้อไวรัส “Covid-19”

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.