9 พ.ค.64 ขอขอบคุณ ร้านบังไอติม ที่มอบไอติม จำนวน 60 ชุด และร้าน คุณแป๊ว เกียกกาย มอบหอยทอด & ผัดไทย จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  รพ.บางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พ.ค.64 ขอขอบคุณ ร้านบังไอติม ที่มอบไอติม จำนวน 60 ชุด และร้าน คุณแป๊ว เกียกกาย มอบหอยทอด & ผัดไทย จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รพ.บางกรวยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 60 ขอขอบคุณ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ห้างซ็นทรัลเวสเกต ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 60 ขอขอบคุณ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ห้างซ็นทรัลเวสเกต ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

3 พ.ค.64 ขอขอบคุณ ผู้มีจิตเมตตา ที่นำน้ำดื่มมามอบให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน รพ.บางกรวย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

3 พ.ค.64 ขอขอบคุณ ผู้มีจิตเมตตา ที่นำน้ำดื่มมามอบให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน รพ.บางกรวย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คุณวรพันธ์ นำขนมป๊อปคอร์น 1 ลัง มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวยเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คุณวรพันธ์ นำขนมป๊อปคอร์น 1 ลัง มามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวยเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คุณ คุณนวลจันทร์ สิทธิพงษ์ จาก Tasty Congee & Noodle Wantum Shop (Thailand)ก๋วยเตี๊ยว จำนวน 100 ชุด มามอบให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

9 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณ คุณ คุณนวลจันทร์ สิทธิพงษ์ จาก Tasty Congee & Noodle Wantum Shop (Thailand)ก๋วยเตี๊ยว จำนวน 100 ชุด มามอบให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.