ลำดับ ราละเอียด ดาวน์โหลด
1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดาวน์โหลด