จัดประเมินภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.บางกรวย

จัดประเมินภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.บางกรวย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลบางกรวย ได้ทำการจัดตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตามนโยบายของ สสจ. ปี...
รพ.บางกรวย ได้รับเกียรติบัตร

รพ.บางกรวย ได้รับเกียรติบัตร

    วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นพ.วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย ได้รับเกียรติบัตร จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching...
กิจกรรมศึกษาดูงาน รพ.บางกรวย

กิจกรรมศึกษาดูงาน รพ.บางกรวย

โรงพยาบาลบางกรวยได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลอัมพวา สมุทรสงคราม และ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 และ แผนปฏิบัติการ วันที่ 15 – 17 สิงหาคม...