29 เมย. 64 เวลา 17.00 น. ขอขอบคุณ คุณสรุตตัวแทนของผู้บริจาค จ.นนทบุรี นำข้าวกล่องมา มอบให้รพ.บางกรวย จำนวน 60 ชุด เพื่อมอบให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอนเย็น รพ.บางกรวย ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

29 เมย. 64 เวลา 17.00 น. ขอขอบคุณ คุณสรุตตัวแทนของผู้บริจาค จ.นนทบุรี นำข้าวกล่องมา มอบให้รพ.บางกรวย จำนวน 60 ชุด เพื่อมอบให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอนเย็น รพ.บางกรวย ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ พี่นิด (คุณอรุณี สังย์พราหมณ์และครอบครัว ) ที่ที่มอบแอลกอฮอล์เจลจำนวน 40 ขวดให้กับ โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการ ประชาชนที่มารับบริการ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ พี่นิด (คุณอรุณี สังย์พราหมณ์และครอบครัว ) ที่ที่มอบแอลกอฮอล์เจลจำนวน 40 ขวดให้กับ โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการ ประชาชนที่มารับบริการ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ โครงการหนังสือวิเศษ เพื่อน้องมอบน้ำยาทำความสะอาด -ไฮเตอร์ขนาด 2500 มล. จำนวน 5 ขวด -น้ำยา magic clean ขนาด 5200 มล. จำนวน 13 ขวด โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ โครงการหนังสือวิเศษ เพื่อน้องมอบน้ำยาทำความสะอาด -ไฮเตอร์ขนาด 2500 มล. จำนวน 5 ขวด -น้ำยา magic clean ขนาด 5200 มล. จำนวน 13 ขวด โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ