วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และ ตั้งศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคล ณ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และ ตั้งศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคล ณ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี  ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช และตั้งศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นที่สักการะบูชาของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ...
ผอ.ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ. และ ผอ.ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ จากโครงการEGAT-EGCO  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และเอ็กโก้ กรุ๊ป

ผอ.ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ. และ ผอ.ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ จากโครงการEGAT-EGCO ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และเอ็กโก้ กรุ๊ป

นายวัลลภ ทองรับใบ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ จากโครงการEGAT-EGCO ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง...
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนพ.สสจ.นนทบุรี พร้อมคณะ มาติดตามการพัฒนา ECS คุณภาพและการจัด New Normal ER ของ รพ.บางกรวย

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนพ.สสจ.นนทบุรี พร้อมคณะ มาติดตามการพัฒนา ECS คุณภาพและการจัด New Normal ER ของ รพ.บางกรวย

วันที่ 16 มิถนายน 2563 นางธนสรณ์ ศรีใช้ประวัติ รองนพ.สสจ.นนทบุรี (ดูแลงานการแพทย์ฉุกเฉิน) นำคณะกรรมการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพระดับจังหวัด ประกอบด้วย นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทย์ฯชลประทาน พญ.จันทิรา แก้วสัมฤทธิ์ ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน...