ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน New 26/9/2566 ดาวน์โหลด
1. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป New 26/9/2566 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัตเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน New 18/9/2566 ดาวน์โหลด
3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 
29/8/2566 ดาวน์โหลด
4. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เดือนสิงหาคม
15/8/2566 ดาวน์โหลด
5. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 
9/5/2566 ดาวน์โหลด
5. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
24/4/2566 ดาวน์โหลด