ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราย (รายเดือน)  New 16/02/2567 ดาวน์โหลด
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) New 16/02/2567 ดาวน์โหลด
3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 20/11/2566 ดาวน์โหลด
4. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ 3/11/2566 ดาวน์โหลด
5. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16/10/2566 ดาวน์โหลด
6. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 26/9/2566 ดาวน์โหลด
7. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26/9/2566 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัตเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18/9/2566 ดาวน์โหลด
9. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 
29/8/2566 ดาวน์โหลด
10. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เดือนสิงหาคม
15/8/2566 ดาวน์โหลด
11. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 
9/5/2566 ดาวน์โหลด
12. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
24/4/2566 ดาวน์โหลด