ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ New 5/06/2567 ดาวน์โหลด
2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป New 16/05/2567 ดาวน์โหลด
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 07/03/2567 ดาวน์โหลด
4. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 07/03/2567 ดาวน์โหลด
5. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราย (รายเดือน) 16/02/2567 ดาวน์โหลด
6. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 16/02/2567 ดาวน์โหลด
7. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 20/11/2566 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ 3/11/2566 ดาวน์โหลด
9. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16/10/2566 ดาวน์โหลด
10. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 26/9/2566 ดาวน์โหลด
11. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26/9/2566 ดาวน์โหลด
12. ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัตเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18/9/2566 ดาวน์โหลด
13. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 
29/8/2566 ดาวน์โหลด
14. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) เดือนสิงหาคม
15/8/2566 ดาวน์โหลด
15. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 
9/5/2566 ดาวน์โหลด
16. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 
24/4/2566 ดาวน์โหลด