วันทีี 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. โรงพยาบาลบางกรวยรับใบรับรองระบบบริการคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LA. ) ประจำปี 2563 จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ.ห้องแกรนไดมอนด์ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธาณี