วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมต.ว่าการ กสธ. และ

นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษา รมต.ว่าการ กสธ. มาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลบางกรวย2