วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลบางกรวยเลือกตั้ง ผู้แทน พกส.และกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น.

📝เลือกตั้งคือหน้าที่…เลือกคนดี เลือกคนที่ตั้งใจ 🎉