วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางกรวย จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาล และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายบริการ คปสอ.ม.บางกรวย