วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลบางกรวย ได้พาคณะเจ้าหน้าที่ รพ. ไปศึกษาดูงาน ที่ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย และ สสจ.กาญจนบุรี