กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม รับการตรวจนิเทศงานสาขาวัณโรคจาก สสจ.นนทบุรี และสคล.เขต4 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมเพชรคล้าย1 ชั้น5 โรงพยาบาลบางกรวย