ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ New ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงา