ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. ประกาศ​รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน​กระทรวง​สาธารณสุข​ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ New ดาวน์โหลด