นายแพทย์ พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจเยี่ยม

โรงพยาบาลบางกรวย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562