โรคที่ผ่าตัดและกลับบ้านได้ภายในวันเดียวของโรงพยาบาลบางกรวย

1.โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ(Inguinal Hernia)

2. ถุงน้ำที่อัณฑะ(Hydrocele)

3. โรคริดสีดวงทวาร(Hemorrhoid)

4.โรคฝีคัณฑสูตร(Anal Fistula)

การผ่าตัดวันเดียวกลับบ้าน หรือ One Day Surgery (ODS)

 

1. เป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลาไม่นาน เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วสามารถกลับไปดูแลพักฟื้นที่บ้านได้ทันที

2. ไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยใน และไม่ต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาล ในการเข้ารับการผ่าตัด

3. ผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวจากบ้าน และมาโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเท่านั้น

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับบ้าน

 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้องมีการประเมินเบื้องต้นว่าไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงว่าจะมีโรคแทรกซ้อนในขณะและหลังผ่าตัด หรือหากมีก็ต้องได้รับการประเมินว่าโรคดังกล่าวสามารถควบคุมได้ตามเกณฑ์

2. ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้องเตรียมตัวมาจากบ้านตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น การงดน้ำงดอาหาร งดการทานยาบางชนิด

3. หลังผ่าตัดเสร็จสิ้นและกลับไปพักที่บ้าน ผู้รับการผ่าตัดต้องดูแลแผลผ่าตัดให้ดีตามที่แพทย์แนะนำ และมาล้างแผลที่สถานพยาบาลตามระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อถึงเวลาตัดไหม ต้องให้แพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการให้

เปิดให้บริการ  วันจันทร์ – ศุกร์  ช่วงเช้า เวลา  08.30 – 12.00 น.  –  ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ให้บริการ  โรงพยาบาลบางกรวย 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่

☎  โทร. 0-2447-5582 – 3 ต่อ 120