ประกาศราคากลางตามระเบียบ ปปช.

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่งพับได้บรรจุพร้อมใช้ (PC60AD) 29/01/2563 ดาวน์โหลด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย  25/10/2562 ดาวน์โหลด 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและจ้างเหมาบริการตรวจเลือด  03/10/2562 ดาวน์โหลด 
4. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ 2564 23/09/2563 ดาวน์โหลด