ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 07/05/2563 ดาวน์โหลด
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2563 ดาวน์โหลด
3. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (งบลงทุนปี 2563) สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 ดาวน์โหลด
4. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 08/04/2563 ดาวน์โหลด
5. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 08/04/2563 ดาวน์โหลด
6. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 ดาวน์โหลด
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23/03/2563 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 ดาวน์โหลด
9. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดจ้างเหมาบริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 05/03/2563 ดาวน์โหลด
10. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่งพับได้ บรรจุพร้อมใช้ (PC60AD) จำนวน 300 กล่อง สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/02/2563 ดาวน์โหลด
11. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
12. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบค่าเสื่อม 70% ปี 2562) 14/02/2563 ดาวน์โหลด
13. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
14. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12/02/2563 ดาวน์โหลด
15. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน ปี2563)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย 06/02/2563 ดาวน์โหลด
16. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน ปี2563)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย 06/02/2563 ดาวน์โหลด
17. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีคัดเลือก 05/02/2563 ดาวน์โหลด
18. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2563 ดาวน์โหลด
19. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2563 ดาวน์โหลด
20. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2563 ดาวน์โหลด
21. ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีคัดเลือก 20/01/2563 ดาวน์โหลด
22. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2563 ดาวน์โหลด
23. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 24/12/2562 ดาวน์โหลด
24. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 04/12/2562 ดาวน์โหลด
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กซ์ทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2562 ดาวน์โหลด
26. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 29/10/2562 ดาวน์โหลด
27. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 25/10/2562 ดาวน์โหลด
28. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและจ้างเหมาบริการตรวจเลือด ประจำปีงบประมาณ 2563 08/10/2562 ดาวน์โหลด
29. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และ เวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02/10/2562 ดาวน์โหลด
30. ประกาศการจัดจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและจ้างเหมาบริการตรวจเลือดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26/09/2562 ดาวน์โหลด

หน้า >>     1     2     3     4     5