ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
21. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบค่าเสื่อม 70% ปี 62) 14/02/2563 ดาวน์โหลด
22. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
23. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12/02/2563 ดาวน์โหลด
24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน ปี2563)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย 06/02/2563 ดาวน์โหลด
25. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน ปี2563)จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย 06/02/2563 ดาวน์โหลด
26. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีคัดเลือก 05/02/2563 ดาวน์โหลด
27. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2563 ดาวน์โหลด
28. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2563 ดาวน์โหลด
29. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2563 ดาวน์โหลด
30. ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีคัดเลือก 20/01/2563 ดาวน์โหลด
31. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2563 ดาวน์โหลด
32. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 24/12/2562 ดาวน์โหลด
33. ประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563 04/12/2562 ดาวน์โหลด
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กซ์ทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2562 ดาวน์โหลด
35. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) 29/10/2562 ดาวน์โหลด
36. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 25/10/2562 ดาวน์โหลด
37. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและจ้างเหมาบริการตรวจเลือด ประจำปีงบประมาณ 2563 08/10/2562 ดาวน์โหลด
38. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และ เวชภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02/10/2562 ดาวน์โหลด
39. ประกาศการจัดจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและจ้างเหมาบริการตรวจเลือดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26/09/2562 ดาวน์โหลด