คลินิกไต CKD

เปิดให้บริการ  วันอังคาร ช่วงเช้า เวลา  08.30 – 12.00 น. – ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ให้บริการ  โรงพยาบาลบางกรวย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่

☎  โทร. 0-2447-5582 – 3 ต่อ 120