คลินิกนอกเวลา (Extend OPD) ตรวจโรคทั่วไป 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 16.30 –20.00 น. เสาร์/อาทิตย์/นักขัตฤกษ์เวลา 08.30 –12.00 น. ตรวจรักษาโรคทั่วไป

หมายเหตุ :  เลื่อนนัดโทรติดต่อเบอร์ 02-4475582 – 3 ต่อ 120 ในวันราชการ เวลา 13.00-15.00 น.เท่านั้น

**ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกได้ตามสิทธิ ยกเว้นบางรายการ**