การรับบริจาค

คุณสำราญ – คุณสมจิตร บุญถ้วน และ น.ส.ชลิตา โพธิ์แจ้ง

คุณสำราญ – คุณสมจิตร บุญถ้วน และ น.ส.ชลิตา โพธิ์แจ้ง

คุณสำราญ – คุณสมจิตร บุญถ้วน  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 10,000 บาท วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางสาวชลิตา โพธิ์แจ้ง  บริจาคเงินให้โรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 10,000 บาท วันที่ 9 ธันวาคม 2562

read more
คุณงามจิต เม่นขำ

คุณงามจิต เม่นขำ

บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 550,000 บาท วันที่ 25 เมษายน 2562

read more