การรับบริจาค

19 พ.ค.64 ขอขอบพระคุณ พลเอกนพดล และ คุณหญิงพรนภัส วรรธโนทัย มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท อาหารกล่อง จำนวน 210 กล่องและไอศกรีม จำนวน 200 ถ้วย ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย  เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน รับมอบโดย นายแพทย์ ไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์ โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

19 พ.ค.64 ขอขอบพระคุณ พลเอกนพดล และ คุณหญิงพรนภัส วรรธโนทัย มอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท อาหารกล่อง จำนวน 210 กล่องและไอศกรีม จำนวน 200 ถ้วย ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน รับมอบโดย นายแพทย์ ไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์ โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
17 พค. 64 ขอขอบพระคุณ คุณแจ๊ส ชวนชื่น-คุณแจง (ภรรยา) มอบบะหมี่ลูกชิ้นปลา 200 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

17 พค. 64 ขอขอบพระคุณ คุณแจ๊ส ชวนชื่น-คุณแจง (ภรรยา) มอบบะหมี่ลูกชิ้นปลา 200 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
ขอขอบคุณ อ.โอม คุณ Satapat Worawitwattana ceo Secretohom และเพื่อนๆ ที่ช่วยสนับสนุนชุดปฏิบัติการออกรับผู้ป่วยโควิด ของเจ้าหน้าที่ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคและภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ สาธุ🙏

ขอขอบคุณ อ.โอม คุณ Satapat Worawitwattana ceo Secretohom และเพื่อนๆ ที่ช่วยสนับสนุนชุดปฏิบัติการออกรับผู้ป่วยโควิด ของเจ้าหน้าที่ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคและภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ สาธุ🙏

read more
14 พ.ค. 64  ขอขอบพระคุณ  คุณ สิริโสภา จุลเสวก เจ้าของร้านอาหาร นาราเรสเตอรองท์ ( เพื่อนคุณหมอเดือนเพ็ญ ) มอบอาหารชุด มาให้เจ้าหน้าที่ รพ.บางกรวยต่อเนื่อง วันละ 150 ชุด เป็นวันที่ 5 โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

14 พ.ค. 64 ขอขอบพระคุณ คุณ สิริโสภา จุลเสวก เจ้าของร้านอาหาร นาราเรสเตอรองท์ ( เพื่อนคุณหมอเดือนเพ็ญ ) มอบอาหารชุด มาให้เจ้าหน้าที่ รพ.บางกรวยต่อเนื่อง วันละ 150 ชุด เป็นวันที่ 5 โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
13 พ.ค.64 ขอขอบพระคุณ  คุณ หน่อย ตลาดพลู (คุณ นาตยา เลิศสุวรรณ ) นำอาหาร จำนวน 50 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลบางกรวย ต่อเเนื่องเป็นวันที่ 3 เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

13 พ.ค.64 ขอขอบพระคุณ คุณ หน่อย ตลาดพลู (คุณ นาตยา เลิศสุวรรณ ) นำอาหาร จำนวน 50 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลบางกรวย ต่อเเนื่องเป็นวันที่ 3 เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
13 พ.ค. 64  ขอขอบพระคุณ  คุณ สิริโสภา จุลเสวก เจ้าของร้านอาหาร นาราเรสเตอรองท์ ( เพื่อนคุณหมอเดือนเพ็ญ ) มอบอาหารชุด มาให้เจ้าหน้าที่ รพ.บางกรวยต่อเนื่อง วันละ 150 ชุด เป็นวันที่ 3 โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

13 พ.ค. 64 ขอขอบพระคุณ คุณ สิริโสภา จุลเสวก เจ้าของร้านอาหาร นาราเรสเตอรองท์ ( เพื่อนคุณหมอเดือนเพ็ญ ) มอบอาหารชุด มาให้เจ้าหน้าที่ รพ.บางกรวยต่อเนื่อง วันละ 150 ชุด เป็นวันที่ 3 โรงพยาบาลบางกรวย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more
13 พค.64 ขอขอบพระคุณ พลเรื่อโทนฤดม – คุณพิมพ์ศิริ สอาดเย็นและบุตร รวมอาหารให้กับโรงพยาบาลบางกรวยเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้  1.ข้าวมันไก่ทอด จ 40 กล่อง 2.ข้าวมันไก่ต้ม 20 กล่อง 3.กระเพราไก่+ไข่ดาว 35 กล่อง 4.ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาว 25 กล่อง 5.ไข่เจียวหมูสับราดข้าว 30 กล่อง 6.ข้าวขาหมูเนื้อ 20 กล่อง  รวม 170 กล่อง 7.ไอติม 160 ถ้วย 8.กล้วยหอม 2 เข่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

13 พค.64 ขอขอบพระคุณ พลเรื่อโทนฤดม – คุณพิมพ์ศิริ สอาดเย็นและบุตร รวมอาหารให้กับโรงพยาบาลบางกรวยเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.ข้าวมันไก่ทอด จ 40 กล่อง 2.ข้าวมันไก่ต้ม 20 กล่อง 3.กระเพราไก่+ไข่ดาว 35 กล่อง 4.ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาว 25 กล่อง 5.ไข่เจียวหมูสับราดข้าว 30 กล่อง 6.ข้าวขาหมูเนื้อ 20 กล่อง รวม 170 กล่อง 7.ไอติม 160 ถ้วย 8.กล้วยหอม 2 เข่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

read more