มอบเงิน เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน  1,800,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการ ร.พ. บางกรวย 2  วันที่ 13 สิงหาคม 2562